VÄLKOMMEN TILL SMÅ PRALINER

Små Praliner är en småskalig tillverkare av praliner i Örebro. Alla praliner tillverkas omsorgsfullt för hand med lokala och ekologiska råvaror i så stor utsträckning som möjligt.

Små Praliner
Hagmarksgatan 27a, 702 16 Örebro
info@smapraliner
070-75 92 698